Gå til innhold
Nye oppdrettsmetoder for laksefisk
Foto: Mette Ramen
Tema

Vi gjennomfører både grunnforskning og oppdragsbasert forskning. Akvaplan-niva er forskningspartner i ulike prosjekt som jobber med utvikling og kommersialisering av nye produksjonskonsepter (FoU- og utviklingstillatelser), og er eier av en forskningstillatelse hvor fokus er på nye produksjonsmetoder for Nord-Norge.

Ved bruk av ulike forskningsmetoder, kartlegger vi effekter av nye oppdrettsmetoder på fiskens fysiologi, prestasjon og velferd.

Eksempler på nye metoder er:

  • Postsmoltproduksjon- og utsettsstrategier
  • Semi-lukket og lukket lakseoppdrett
  • Eksponert havbruk
  • Vannforbedringssystemer

Nyheter