Gå til innhold
Nye oppdrettsarter
Photo: Lars Olav Sparboe
Tema

Vi driver med anvendt forskning for å optimalisere produksjon og sikre velferd hos nye arter. Vi gjennomfører tidlige undersøkelser, lager søknader og planlegger/forprosjekterer nye anlegg. Vi bistår også det offentlige i arbeide med strategiske utredninger knyttet til utviklingen av andre arter i oppdrett. Vi har rådgivere med lang erfaring fra oppdrett og nye arter i Norge og internasjonalt. Disse leverer tjenester i forbindelse med oppstart av nye anlegg, opplæring av personell og produsenter kan leie inn disse for driftsledelse og problemløsning.

Nyheter