Gå til innhold
MALINOR
Photo: Bo Eide
Prosjekt

I tillegg vil prosjektet ta i bruk data fra vitenskapelig forskning vedrørende distribusjon av søppel i norsk og russisk arktisk samt identifisere pågående aktiviteter på området. Formålet med dette er å etablere en felles norsk-russisk database over marin forsøpling. Kartleggingen skal gjennomføres ved hjelp av robotteknologi, digitale løsninger og GIS. Kartleggingsdataene vil deretter legges inn i en høyoppløselig havmodell med tanke på å utvikle et verktøy for å beregne hvordan marint søppel vil distribueres i havet. Resultatene av prosjektet vil bli formidlet til studenter, næringsaktører og forvaltning i Norge og Russland samt internasjonalt.

Akvaplan-niva leder prosjektet ved Lionel Camus. Fra Akvaplan-niva deltar også Alexei Bambulyak (Russlands-koordinator) og Trude Borch (kommunikasjonsansvarlig). Andre norske prosjektpartnere er SALT Lofoten, Maritime Robotics, UNIS, NILU, GRID-Arendal, Meteorologisk Institutt, UiT – Norges arktiske universitet og TerraNor. De russiske partnere er MMBI KSC RAS, the State Oceanographic Institute, the Association Marine Heritage og WWF Barents Sea Office.

 


Prosjektet Arctic tourism in the Barents Sea – awareness and participation for marine litter prevention er et tillegg til prosjektet MALINOR hvor formålet er å kartlegge og utarbeide en database for havsøppel i Norge og Russland. ARCTOUR er ledet av Akvaplan-niva. Partnerne er the Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), Murmansk Marine Biological Institute (MMBI) og Russian Arctic National Park (RANP).

Målsettingen er å utvikle en metode slik at cruise-turister rundt Svalbard og Franz Josef Land kan bistå forskerne i innsamling av informasjon om søppel i havet og på strender. Turistene oppfordres til å ta foto av søppel og å sende dette samt GPS koordinater fra stedet som søppelet har vært observert på til forskerne. Forskerne vil deretter analysere og kategolisere denne informasjonen.

Prosjektpartner AECO, som har ulike tiltak for å undervise cruise-turister om miljø, vil være ansvarlig for å formidle informasjonen fra prosjektet til sine medlemmer (40 ekspedisjonsskip og 10 yachter). AECO sine medlemmer bidrar regelmessig forskere i lignende forskningsprosjekter og har derfor bred erfaring i dette som ofte omtales som “folkeforskning” eller på engelsk “citizens science”.

Nyheter