Gå til innhold
FAABulous Prosjekt

I dette prosjektet studeres effekter av klimaendringer på fremtidig algeoppblomstring i havis og sjøvann i Arktis. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR prosjekt nr. 243702).

Prosjektet inkluderer omfattende innsamling av data i to ulike arktiske fjorder med ulike miljøforhold samt eksperimentelle forsøk og modellering. Det praktiske arbeidet startet med et forskningstokt til Van Mijenfjorden (Svalbard) i september 2015.

Prosjektet er ledet av Eva Leu (Akvaplan-niva AS) og involverer forskere fra fem ulike norske og 5 internasjonale universiteter og forskningsinstitutt. Prosjektperiode 2015-2020. Se prosjektets hjemmeside for mer informasjon:

Nyheter