Gå til innhold
CRIPTIC Prosjekt

Hovedmålsettingen med CRIPTIC prosjektet (Kartlegging og opprydding av elvetransportert plastsøppel til Kaspihavet) er å anvende digitale metoder samt engasjere lokalsamfunn for å kartlegge og redusere plast-søppel i Kaspihavet. Delmålene for prosjektet er:

    1. å harmonisere kartleggingsmetoder
    2. a mobilisere lokale organisasjoner i kartleggings- og ryddeoperasjoner
    3. å arrangere et lokalt pilot-prosjekt for plastsøppel-kartlegging ved hjelp av tverrfaglige verktøy
    4. å øke befolkningens bevissthet og engasjement i arbeidet med å redusere plastsøppel.

Prosjektet vil kombinere avanserte digitale metoder, utdanningsprogram og folkeforskning i arbeidet med å engasjere lokale interessegrupper i kartlegging og ryddeaksjoner.

CRIPTIC vil anvende munningen til den grenseoverskridende Kuraelven og tilknyttede kystområder som pilot-område for kartlegging, identifisering og søppelrydding i den Kaspiske regionen. Kura elven krysser tre land, den er den største elven i Aserbajdsjan og den nest største forsyneren av vann til Kaspihavet.

Nyheter