Gå til innhold

Vi integrerer forskningsutvikling med praktisk erfaring for å utvikle nye tilnærminger og forbedre eksisterende metodikk og støtteverktøy i miljørisikovurderinger. Vi er også engasjert i innovasjonsprosjekter som krever en integrert forståelse av marint liv og operasjonelle utfordringer.

Kombinasjonen av erfaring innen både biologisk sensitivitetsproblemstillinger i vurderinger av miljørisiko og operative forhold ved oljevern gir SensE et unikt grunnlag for å gjennomføre prosjekter der vitenskapelige resultater er omsatt til praktiske verktøy for operativ bruk. SensE leder et arbeid med flere konsulentselskap i utviklingen av en ny multi-compartment, multi-level risikovurdering modell for global anvendelse.

  • Tidligfase miljø- og beredskapsvurderinger
  • Oljedriftsberegninger
  • Miljørisikoanalyser
  • Beredskapsanalyser akutt forurensning
  • Analyser av netto miljøeffekt av oljeverntiltak
  • Oljevern beredskapsplanlegging
  • Oljevern beredskapsrådgivning
  • Strategisk beslutningsstøtte
  • Utvikling av metoder og standarder