Gå til innhold
Miljøovervåking
Photo: Akvaplan-niva/Knut Forberg

Akvaplan-niva skreddersyr overvåkingsprogram fra grunnlagsundersøkelser til periodiske overvåkingsundersøkelser som avdekker, stedfester og dokumenterer miljøpåvirkning fra den aktuelle aktiviteten.

Akvaplan-niva fremskaffer overvåkingsdata til nasjonale og internasjonale kartleggingsprogram som bl.a. AMAP, og vi forsker på effekter av nye miljøgifter for å kunne vurdere behov for begrensninger i bruk og/eller utslipp.

I vårt arbeid med miljøovervåking er biologisk mangfold hos bunnfauna en utsagnskraftig og robust indikator, som vi benytter i en lang rekke sammenhenger. Samtidig er vi også sentrale i utvikling av nye metoder innen visuell overvåking av bunnhabitat og innen utvikling og test av nye metoder, f.eks. eDNA.

  • Design og gjennomføring av overvåkingsprogram
  • Bidrag til internasjonal miljøovervåking og tiltak
  • Klassiske og nye overvåkingsmetoder