Gå til innhold
Konsekvensutredning
Photo: Akvaplan-niva

Konsekvensutredning (KU) er et viktig verktøy i planlegging av aktiviteter som kan påvirke naturmiljø, ressurser og samfunn. Akvaplan-niva utfører konsekvensutredninger for ulike typer aktiviteter i henhold til relevante lover og forskrifter.

Akvaplan-niva bistår videre med grunnlagsinformasjon og data til alle nivå av strategisk arealplanlegging og utredning. Fra de økosystembaserte forvaltningsplanene til strategiske konsekvensutredninger, kommunale og regionale planprosesser og på prosjektnivå.

Akvaplan-niva kombinerer egne modellerings og forskningsresultat med kundens planer om utbygging og utslipp for å få de mest presise og nøyaktige forutsigelser.