Gå til innhold
SYMBIOSES Prosjekt

Modellen kan nyttes som et beslutningsverktøy for en bærekraftig forvaltning av marine ressurser i Norge, og slik være et element innen økosystembasert forvaltning av våre havområder. SYMBIOSES ble utviklet ved å knytte sammen fire utprøvde numeriske modeller ved Havforskningsinstituttet og SINTEF. Dette innebærer at fiskeri og ressurs data innsamlet årlig av Havforskningsinstituttet siden 1985 ligger til grunn for simuleringene. Disse modellene ble koblet med resultater fra laboratorie-forsøk av effekter av oljeforbindelser på fiske-egg og fiske-larver. Basert på simulering av over 150 oljeutslipp i hovedgyteområdene ved Lofoten-Vesterålen for norsk-arktisk torsk, er konklusjonen at den varierte aldersfordelingen og statusen til torsken i Barentshavet bidrar til at bestanden er motstandsdyktig for den kombinerte effekten av naturlig dødelighet, kommersielt fiske og effektene av de simulerte oljeutslippene. SYMBIOSES videreutvikles nå for å kunne gjennomføre simuleringer av effekter fra eventuell oljepåvirkning på flere fiskearter som hyse, sild, lodde, sei og polartorsk.

SYMBIOSES er ledet av Akvaplan-niva (APN) og partnerne er Havforskningsinstituttet, SINTEF Ocean og UiT Norges arktiske universitet. Fase I av prosjektet (2011-2018) ble finansiert av Norges Forskningsråd, Statoil, ConocoPhillips Skandinavia, ENI Norge, Shell Norge, Total E & P Norge, ExxonMobil Upstream Research Company og BP Exploration Operating Company Limited. Fase II (2019-2022) finansieres av Equinor, ConocoPhillips Skandinavia, DEA, OMV Norge, Lundin Norway, Var Energi og Aker BP.