Gå til innhold
Kyststrømmodellering Tema

Modellsystemet som vi anvender heter FVCOM. FVCOM er opprinnelig utviklet ved et universitet i USA, men Akvaplan-niva har tilpasset modellverktøyet til kysten av Norge. Sjekk kartsystemet som er utviklet på bakgrunn av modellverktøyet. Her kan du velge ulike bakgrunnskart ut fra faktorer som temperatur, saltholdighet, strømhastighet, bølgestatistikk og tidevanns-analyse.

Nyheter