Gå til innhold
PROLAKS – Nye produksjonsmetoder for oppdrett av laks Prosjekt

I tillatelsens vilkår er det definert at “Forsøksbiomassen skal anvendes til forskning innen akvakulturrelaterte problemstillinger for lakseoppdrett og vannkvalitet, som inngår som en del av APN’s forskningsaktivitet”.

Hovedtemaet for forskningstillatelsen har vært å kartlegge effekter av et nytt produksjonsregime i Nord-Norge på fiskens prestasjon og velferd etter utsett. Dette nye produksjonsregimet har vært utsett av større smolt (“postsmolt”, ca. 250 g), produsert i resirkuleringsanlegg, på et nytt tidspunkt (ved årsskiftet). Søskengrupper av tradisjonell høstsmolt (0-åring satt ut i oktober) har vært brukt som sammenligningsgrunnlag. 4 generasjoner, satt ut i perioden 2016-2019 har vært sammenlignet.

Det har også vært gjennomført studier av effekter av postsmolt utsettsstørrelse og utsettstidspunkt i perioden, samt utvikling av metodikk for fotobasert velferdsskåring i perioden 2020-2022.

Inntekter fra FoU-konsesjonen benyttes også som del- eller fullfinansiering av prosjekter som ikke knyttes til tillatelsens hovedtematikk, f.eks. metodikk for kvantifisering av infeksiøse stadier av lus i vannmassene (Zooscanner; 2019), og metodikk for gjenfangst av rognkjeks i laksemerder (FHF-prosjekt CleanCatch; 2021).