Gå til innhold
Plast Tema

Plast i miljøet har fått et økt fokus og tematikken må behandles fra ulike vinklinger. Vi bidrar til prosjekter og programmer som skaper forståelse for distribusjon, omfang og kilder til plast i miljøet. Vi jobber med å utvikle teknologier og teknikker for å kartlegge plast i mellomtiden og anvender både avansert teknologi og folkeforskning i datainnsamling.

Akvaplan-niva bidrar både til prosjekter som undersøker og forstår effekten av plast og programmer som utvikler avbøtende tiltak. Inkludert i dette reduksjon av plast som kommer inn i miljøet, gjennom reduksjon av bruk, avfallshåndtering utvikling av opprydningsalternativer.

Nyheter