Gå til innhold
Nye arter i oppdrett
Photo: Sanna Matsson
Prosjekt

Med utredningen ønsket Forskningsrådet:

«…et best mulig kunnskapsgrunnlag om mulighetene og utfordringene for produksjon av andre arter enn laks og regnbueørret, og da særlig utfordringer hvor myndighetene har/kan ha en rolle. En ny utredning bør omfatte potensielle organismer for produksjon i Norge, det biologiske kunnskapsgrunnlaget og muligheter og utfordringer i produksjon, miljø, økonomi og marked.»

Prosjektet ble organisert med en prosjektgruppe bestående av representanter fra prosjektpartnerne. I samråd med oppdragsgiver ble det også oppnevnt en referansegruppe bestående av 6 medlemmer fra FoU og næring samt observatører fra Norges Forskningsråd, NFD, Innovasjon Norge, UIT Norges Arktiske Universitet og Mattilsynet.

Prosjektet ble avsluttet i desember 2019.

Last ned rapport

Nyheter