Gå til innhold
EISA – Snøkrabbe
Photo: Christian Skauge
Prosjekt

Snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ble først observert i den østlige delen av Barentshavet for 22 år siden og den har nå fått bred utbredelse. I 2017 ble den observert utenfor Svalbard. Ved at snøkrabben både er en fremmed art og en potensiell kommersiell ressurs så reiser dens introduksjon både økologiske, økonomiske og politiske problemstillinger, nasjonalt og internasjonalt. EISA prosjektet skal studere endringer i struktur og funksjon til marine økosystemer i kjølvannet av snøkrabbens introduksjon.

Partnere i prosjektet er NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), Akvaplan-niva, Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet, CSIC Spania and the University of British Colombia, Canada.  Prosjektet eies av NIVA, men ledes av Akvaplan-niva ved Paul Renaud. Akvaplan-niva bidrar også med kompetanse på bentiske samfunn, næringsnett interaksjoner og føde-mønster til snøkrabben.

Nyheter