Gå til innhold
Arven etter Nansen
Photo: Erik Bonsdorff, Åbo Akademi Universitet
Prosjekt

Prosjektet samler rundt 210 forskere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsteamet inkluderer tverrfaglig arktisk marin ekspertise innenfor fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, så vel som geologer, modellører og ingeniører som jobber med undervannsroboter.

Akvaplan-niva sin rolle i prosjektet er studier av bunndyr samfunn; sette sammen nye data med Akvaplan-niva tidsserier, studier av karbon syklus og næringsnett. Vi anvender også vårt sterke nettverk med russiske forskningsinstitusjoner for å fasilitere prøveinnsamling de den østlige delen av Barentshavet til ulike Arven etter Nansen studier. I tillegg organiserer og leder vi Arven etter Nansens referansegruppe.

Nyheter