Gå til innhold
Akvaplan-niva om neste generasjons havovervåking – dronearrangement på Svalbard

18. september holder direktør ved Akvaplan-niva innlegg på en konferanse om droner på UNIS i Longyearbyen. Tema for hans innlegg er vårt prosjekt med havdroner som vi anvender i prosjektet GLIDER. Tittel : “Energy efficient AUVs: the next generation of marine environmental monitoring.” Arrangementet er i regi av NITO (Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon). 

Link til programmet under.