Gå til innhold
Tallknusing i kystsonekonflikter – hva med verdisetting av fritidsbruken?

Når kampen om areal langs kysten tilspisser seg mellom petroleumsnæring, vindkraft, oppdrett, fiskeri eller turisme, så presenteres ofte beregninger av de ulike næringens bidrag til verdiskaping eller arbeidsplasser. Der det er kamp om areal så argumenterer man altså for at aktørene som bidrar mest økonomisk skal få forrang. I slike tall-diskusjoner blir som regel verdien av kysten til fritidsbruk usynlig, simpelthen fordi det ikke finnes et tall eller en økonomisk størrelse på dette. Akvaplan-niva er partner i et prosjekt, ledet av Professor Aanesen ved UiT Norges Arktiske Universitet, hvor avanserte metoder tas i bruk for å beregne en økonomisk verdi på fritidsbruken av kysten i Nord-Norge. Resultatene fra prosjektet ble i går presentert på et seminar hvor også fiskeriminister Per Sandberg deltok. Hovedkonklusjonene fra prosjektet er at kysten har en enorm betydning for nordlendingers fritidsliv, men at man til tross for dette er positive til næringsetablering så lenge denne bidrar til sysselsetting og er regulert på en måte som ivaretar miljøet.