Gå til innhold
Stillingsannonse – Seksjonsleder og 2 teknikere feltinfrastruktur og logistikk

Akvaplan-niva har som mål å være i front på bruk av nye teknologiske verktøy og metoder for miljøovervåking i ferskvann og marint miljø. 

En økende utstyrspark og prosjektportefølje gjør at vi har behov for å styrke vår kompetanse innen disse satsingene. 

Vi oppretter derfor en egen seksjon for feltinfrastruktur og logistikk og ser etter seksjonsleder samt 2 teknikere.

Her kan du lese mer om stillingene: