Gå til innhold
Stillingsannonse – Ny Direktør akvakultur, Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har vært gjennom en periode med sterk vekst og har nå 130 dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen vår faglige kjernevirksomhet og næringens utviklingsbehov. Vi søker etter en kunnskapsrik og innovativ direktør som har lyst til å videreutvikle fagområdet akvakultur i samhandling med de andre fagområdene i en av Norges mest spennende FoU-virksomheter. Med din kunnskap om mulighetene og utfordringene akvakulturnæringen har både nasjonalt og internasjonalt, skal vi utvikle bærekraftige tjenester og løsninger som skaper konkurransefortrinn for våre kunder. Samtidig skal du være med å utvikle selskapet gjennom aktiv deltakelse i toppledergruppen.

Vi ønsker at vår nye direktør akvakultur skal bidra til at avdelingen:

 • befester og utvikler vår posisjon som ledende samarbeidspartner for næringsaktører, myndigheter og FoU-partnere
 • evner å gi relevant og god rådgiving gjennom ettertraktede rådgivingstjenester som møter kundenes behov og løser deres utfordringer
 • til enhver tid har den nødvendige og ønskede kompetanse
 • har et attraktivt fagmiljø og representerer et godt arbeidssted
 • leverer faglige og økonomiske resultater for fagområdets seksjoner innen innovasjon og nye arter, produksjon og bærekraft, samt inspeksjonstjenester (miljø og teknikk)
 • representerer oss på relevante arenaer og være vårt ansikt utad

Som del av strategisk ledergruppe får du mulighet til å styrke Akvaplan-nivas posisjon og fremtid ved å sørge for at selskapet møter utviklingen i samfunnet og de aktuelle næringene. Du skal bidra til videreutvikling og styrking av selskapets kompetanseprofil og omdømme både eksternt og internt.

Vi ser etter deg som kan representere oss på riktige arenaer og være vårt ansikt utad, og som kan bygge nettverk og samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt. Du har god faglig kompetanse og kjenner næringens muligheter og utfordringer godt samt har øye for hvordan våre tjenester kan bidra til og utvikles for å bistå både næring og forvaltning. Du har erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere. Gjennom ditt motiverende lederskap bidrar du til at vi holder høy faglig kvalitet på våre tjenester, er nyskapende og leverer gode resultater. Du er pådriver for et inkluderende arbeidsmiljø som preges av fleksibilitet, samhandling og humor slik at vi tiltrekker oss og beholder de beste medarbeiderne.

Ønsket arbeidserfaring/kompetanse:

 • god erfaring fra å lede medarbeidere, gjerne fra rådgivende virksomhet, forskning og akvakulturnæringen
 • solid kunnskap om havbruksnæringen i Norge og akvakultur internasjonalt
 • innsikt i forskning fra relevant område
 • god kommersiell forståelse
 • god kjennskap til næringen og dens utfordringer og muligheter
 • erfaring fra forbedringsarbeid og organisasjons- og virksomhetsutvikling
 • gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Relevant høyere utdanning er påkrevet, gjerne også med tilleggsutdanning innen ledelse og/eller økonomi.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi v/ Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase av prosessen. Søknad med CV mottas snarest.

Full stillingsannonsen