Gå til innhold
Sommer og sol og høytid for feltarbeid – datainnsamling på prosjekt om økosystemers tilpassing til miljøendring

PEACE prosjektet (Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment) er i full sving med datainnsamling. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med totalt 9 millioner kroner. Prosjektperiode: 2015-2019. Prosjektleder: Luca Nizzetto, NIVA og assisterende prosjektleder er Eva Leu fra Akvaplan-niva. Nå er feltarbeidet i gang med omfattende eksperimenter i tre forskjellige innsjøer i Sør-Norge.

Mer om prosjektet i vedlegg. 

Foto: Luca Nizzetto (NIVA) og Eva Leu (Akvaplan-niva) i felt.