Gå til innhold
Kunstferdig formidling ved Akvaplan-niva

Det er en lang tradisjon for at kunstnere deltar på forskningsekspedisjoner. De fleste tidlige skildringene av Nord-Norge stammer nettopp fra slike ekspedisjoner, som ble hyppigere utover siste del av 1700-tallet. Kunstnerne deltok primært for å dokumentere landskap og vitenskapelige funn gjennom skisser og tegninger. I dag finnes det svært mange kunstnere på en eller annen måte er opptatt av vitenskap i sin kunstneriske praksis. Med et endret kunstbegrep kan man si at også kunstnerne har forskningen som tilnærming, metode og interessefelt.

I 2010 var det duket for utstillingen PolArt på Tromsø Kunstforening. Bakgrunnen for utstillingen var at kunstnere, som hadde deltatt på et forskningstokt, i ettertid hadde et opphold i Troms fylkeskultursenters gjesteatelier i Tromsø, der de har arbeidet med materialet fra forskningstoktet samtidig som de var i dialog med polarforskningsmiljøet i Tromsø. PolArt  som ble arrangert samtidig som konferansen Arctic Frontiers og som var en del av forskernettverket ARCTOS, ble en av de mest besøkte utstillingene på Tromsø Kunstforening.

Akvaplan-niva har i de to siste årene videreført dette samarbeidet med Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) og Nordland kunst- og filmskole som har deltatt på forskningstokt i forbindelse med prosjektene SeaPatches (https://www.mynewsdesk.com/no/akvaplan-niva/news/forskere-finner-superstimer-av-raudaate-utenfor-lofoten-og-vesteraalen-312416) og STRESSOR (https://www.mynewsdesk.com/no/akvaplan-niva/news/hva-kan-et-kart-fra-1539-fortelle-oss-om-lofotfisket-368984). Vi har også hatt samarbeid med Toril Johanessen ved Kunstforeningen som besøkte labben på Akvaplan-niva i 2019. Denne uken besøker Kunstakademiet på nytt Akvaplan-niva hvor de møtte forskere og besøkte våre laboratorier.