Gå til innhold
DEB symposium i Tromsø – kunnskap for friske økosystemer

DEB2017: Det femte Internasjonale Symposium om Dynamic Energy Budget teori: metabolske prosesser har betydning for miljøforvaltning arrangeres i Tromsø 31. mai – 2. juni.

Økosystemtjenester er viktige for våre liv ettersom de forsyner oss med vann, mat og luft. Sunne økosystemer gir tilgang til regulerende-, forsynings-, kulturelle- og økonomiske tjenester. Livet, og dermed metabolske prosesser, spiller en nøkkelrolle i disse tjenestene. Teorien om metabolsk organisering er vitenskapen som gjør det mulig å kvantifisere og forstå rollen som metabolsk organisering spiller, og Dynamic Energy Budsjett (DEB) teori er kvantitativ teori som fokuserer på metabolske prosesser. Teorien er utviklet i løpet av de siste 38 årene, etter at den var opphav til dagens moderne risikovurdering i 1979. Siden teoriens opprinnelse så har omlag 500 artikler som beskriver bruk i forvaltning av avløpsvann, miljørisikovurdering, human helse vurderinger, økosystembasert forvaltning, m.m. blitt publisert. 

Fremskritt innen forskning og utvikling av DEB teori vil bli presentert på DEB2017-symposiet.
DEB-symposier er internasjonale forskerkonferanser som er arrangeres regelmessig. Arrangementet roterer mellom ulike land. Symposiet arrangeres av forskjellige noder av DEBnet, som er et internasjonalt nettverk med kompetanse på Dynamic Energy budsjetter. 

Tidligere konferanser har vært arrangert i Brest (Frankrike) i 2009, i Lisboa (Portugal) i 2011, i Texel (Nederland) i 2013, og i Marseille (Frankrike) i 2015. I 2017 vil konferansen bli arrangert på Framsenteret i Tromsø (Norge) fra 31. mai til 2. juni. DEB2017, er rettet mot et internasjonalt publikum som er interessert i videre utvikling og anvendelse av DEB teori, i sammenheng med økosystembaserte tilnærminger, for å forvalte ressurser på jorden.