Gå til innhold
Akvaplan-niva til prestisjefulle OG21-Forum

I dag er Akvaplan-niva’s direktør Salve Dahle invitert til å holde innlegg på prestisjefulle OG21-Forum under sesjonen Nye olje- og gassteknologier og overførbare teknologier fra annen industri. Tittel på hans innlegg er «Bruk av glidere og droner for å innhente miljødata».

OG21, Norges teknologistrategi for petroleumssektoren, ble etablert i 2001 for å identifisere teknologi for en effektiv og miljøvennlig petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Offentlig finansiering av norsk petroleumsforskning er i hovedsak organisert gjennom forskningsprogrammene PETROMAKS 2 og DEMO2000 i Norges forskningsråd. Disse programmene bidrar til å realisere målene i OG21-strategien.

Akvaplan-niva er også invitert til å ha stand på OG21 under det som heter Utstillinger av utvalgte teknologier for framtiden. Bakgrunnen for invitasjonen til denne viktige arenaen er Akvaplan-niva sitt mangeårige petroleumsrelaterte miljøovervåkings- og forskningsarbeid samt prosjektet GLIDER –bemannede havgående forskningsplattformer» som er finansiert av Norges Forskningsråds program DEMO2000.

Andre innledere på OG21-Forum er:

Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Margareth Øvrum, Statoil.

Ann Christin Andersen Technip FMC.

Borghild Lundes, ABB.

Elisabeth Kvalheim, Styreleder OG21.

Ståle Tungesvik, Prosjektleder Konkraft.

Carl Andreas Holm, Boston Consulting Group.

Kristin Færøvik, Lundin.

Sveinung Lofthus, Sekal.

Geir Håøy, Kongsberggruppen

Anne Marit Panengstuen, Siemens.

Gunnar Hjelmtveit Lille, Direktør OG21