Gå til innhold
Akvaplan-niva profilerer sin sterke havbrukskompetanse på Aqua Nor 2017

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen. Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner på messen.

I år arrangeres Aqua Nor 15. – 18. august og Akvaplan-niva er i år som foregående år på plass i Trondheim. Der ønsker vi å profilere oss som et sterkt kompetansemiljø som bidrar med rådgivning og forskning for en bærekraftig utvikling av både norsk og internasjonal oppdrettsnæring. Dere finner oss på stand nr A2-624.