Gå til innhold
Akvaplan-niva presenterer droner for Marine Recycling Cluster

Akvaplan-niva er aktiv partner i klyngen Marine Recycling Cluster (MRC).  To plastprosjekter som ledes av Akvaplan-niva, MALINOR og DIMARC, er knyttet opp mot en eller flere partnere i klyngen. MRC arbeider med kartlegging, opprydding og bevisstgjøring knyttet til bruk av plast. Nettverket arbeider ikke direkte med effekter av mikroplast eller nanoplast i økosystemet.

I dag møtes klyngens medlemmer til møte på Fiskebøl i Lofoten. Fiskebølvika er lokaliten til testsenteret for arktisk oljevern og marin forsøpling som er planlagt av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i samarbeid med Kystverket. Salve Dahle og Morten Thorstensen deltar fra Akvaplan-niva. De presenterer noe av teknologien som Akvaplan-niva anvender i plastkartlegging; sub sea glidere, motorisert havdrone og luftdrone.

Fremvisning av teknologi på Fiskebøl, Lofoten.