Gå til innhold
Akvaplan-niva opprettholder kontakten med Russland gjennom prosjekt på sjømatturisme

Akvaplan-niva starter nå opp et grenseoverskridende prosjekt mellom Norge og Russland hvor fokus er på utviklingen av sjømatturisme. Prosjektet er finansiert av Barentssekretariatet og Kolarctic. Hovedpartnere i prosjektet fra russisk side er North Chamber of Commerce and Industry og Committee of industry and entrepreneur development i Murmansk. Prosjektleder ved Akvaplan-niva er Trude Borch og prosjektmedarbeider er Rune Rautio ved Akvaplan-niva sitt kontor i Kirkenes.

Fokus i prosjektet er kunnskapsoverføring mellom Finnmark og Murmansk innen tradisjonsmat og kulinarisk reiselivsinnovasjon basert på ressurser fra havet. Gjennom samarbeid mellom dedikerte restauranter, utdanningsinstitusjoner og reiselivet, vil en i et forprosjektet knytte sammen lokal kvalitetsmat og reiseliv. I Finnmark skal en lære om og ta i bruk tradisjonsrik og eventuelt innovativ kokkekunst fra Murmansk og vise versa. Dette skal finne sted gjennom organisert opplæring og utveksling av fagressurser. Andre russiske partnere i prosjektet er Committee of industry and entrepreneur development of the Murmansk Region, Murmansk State Technical University, Professional college named after N.E. Momot og Restaurant “Pinta”. Norske partnere er i tillegg til Akvaplan-niva, Varanger Meny AS, Vardø videregående skole, Sjømatsenteret/Opus, Opplæringskontoret for hotell- og næringsmiddelfag Finnmark. Akvaplan-niva har allerede innmeldt en plan om et treårig hovedprosjekt til Kolarctic-programmet, hvor vi skal bygge på erfaringene fra prosjektet men utvide fokus og geografisk nedslagsområde til også å omfatte Lappland i Finland, flere russiske regioner og hele Nord-Norge. Hovedprosjektet, som skal drøftes på en Kolarctic-workshop i Murmansk i november, vil også omfatte samarbeid med FoU-miljøer i de ulike regionene. (Foto: Lærlingesamling Vardø hotell 19. mars 2015, Fotograf Magne Henriksen).