Gå til innhold
Akvaplan-niva i Forum for offshore miljøovervåking

Denne uken deltok Hans Petter Mannvik og Salve Dahle fra Akvaplan-niva i møte i Forum for offshore miljøovervåking. Bakgrunnen for vår deltakelse i forumet er at Akvaplan-niva er akkreditert til å bistå operatørselskapene for olje- og gassaktiviteter i å gjennomføre lovpålagt overvåking av sjøbunnen rundt installasjonene på norsk sokkel.

Miljøovervåkingen av sjøbunnen (bunnhabitater) har pågått siden tidlig på 1970-tallet i tilknytning til de enkelte offshorefeltene. Overvåkingen viser trender i påvirkningsbildet og er tilpasset risikoen for forurensning som foreligger.

Overvåkingsopplegget for sjøbunnsovervåkingen ble standardisert i 1996 da sokkelen ble delt inn i 11 regioner. Undersøkelsene skjer årlig og veksler mellom regionene slik at den enkelte regionen undersøkes hvert tredje år.

 Rapportene fra overvåkingen er offentlige og kan lastes ned her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/petroleumsovervaking/

Tittelen på Hans Petter Mannvik sitt foredrag var: “Oppfølging av felt på dypt vann”

Salve Dahle holdt innlegget: “Seilbøyer Ekofisk og NorArgo2. Europeiske og global Argo infrastruktur.

Hele programmet for møtet i Forumet finner du her: https://events.provisoevent.no/web-sites/b5cda4a7-c81f-4cab-a16c-1ec9a90dc2c0/Program

Se film fra vårt arbeide under årets offshore tokt: