Gå til innhold
Akvaplan-niva har studert de økonomiske effektene av handel med Russland

Akvaplan-niva har gjennomført en studie av de økonomiske effektene av handelen mellom Sør-Varanger kommune og Russland.

I en kommentar om situasjonen etter konkursen i Sydvaranger Gruve og effekter av denne i kombinasjon med redusert handel med Russland, viser ordfører i Sør-Varanger, Rune Gjertin Rafaelsen, til en studie av økonomiske effekter av Russlandshandelen som er gjennomført av Rune Rautio ved Akvaplan-niva. Studien konkluderer med at 43 % av omsetningen hos de 73 lokale bedriftene og institusjonene som kartleggingen omfattet, kommer fra handel og samarbeid med Russland. Dette utgjør 765 millioner kroner og 280 årsverk. Rapporten fra studien har tittelen: RUSSISK VERDISKAPING I SØR- VARANGER KOMMUNE – Betydningen av næringssamarbeid og grensetrafikk for økonomi og sysselsetting. Rapporten blir tilgjengelig i begynnelsen av desember.

Se link til kommentar fra ordfører Rafaelsen nederst i artikkelen.