Gå til innhold
Akvaplan-niva deltar på internasjonal plastkonferanse

Denne uken presenterer Claudia Halsband og Frank Beuchel postere på en digital versjon av the International Symposium on Plastics in the Arctic and subarctic region i Reykjavik. Hovedfokus på arrangementet er effekter at plast i havet på marint liv.

Paneldiskusjonene på konferansen overføres live på ettermiddagene 2. – 4. mars denne uken samt 8. – 9. mars neste uke. Innleggene som er tatt opp på forhånd, inkludert presentasjonene av de to posterne fra Akvaplan-niva, vil være tilgjengelige digitalt gjennom hele arrangementet.

Claudia Halsband presenterer en nylig publisert studie av effekten av gummigranulat på marine arter. Studien ble gjennomført i samarbeid med NILU og SINTEF Ocean og finansiert av Framsenteret.

Frank Beuchel presenterer resultater fra prosjektet MALINOR (finansiert av NFR) og DIMARC (finansiert av Handelens Miljøfond). Hans fokus er på overvåking av plast i hav og på strender ved hjelp av robotikk og digitale løsninger.

MALINOR prosjektet ledes av Akvaplan-niva og partnere er: SALT Lofoten, Maritime Robotics, UNIS, NILU, GRID-Arendal, Meteorologisk Institutt, UiT – Norges arktiske universitet og TerraNor. De russiske partnere er MMBI KSC RAS, the State Oceanographic Institute, the Association Marine Heritage og WWF Barents Sea Office.

DIMARC prosjektet ledes også av Akvaplan-niva og partnere er: Maritime Robotics, IFREMER (France), SALT, TerraNor og UiT Norges arktiske universitet. 

Symposium lenke: https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/