Gå til innhold
Akvaplan-niva bidrar til konsekvensutredning av havneutbygging i Persiabukta

Akvaplan-niva ved Guttorm Christensen og Øyvind Leikvin har nylig vært i Iran i møter med det iranske miljøverndepartementet og Iranian Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization (IMIDRO).

Bakgrunnen for besøket var at miljødepartementet og IMIDRO ønsker bistand fra Akvaplan-niva i forbindelse med utbygging av en stor havn for utskipning av olje, gass og metaller i Persiabukta. Selskapet Asarab Consultant har fått i oppdrag å gjennomføre en konsekvensutredning i forbindelse med havneutbyggingen og ønsker at Akvaplan-niva skal kvalitetssikre arbeidet og sørge for at utredningen inneholder viktige elementer i forhold til tilsvarende prosjekt i Norge.