Gå til innhold
Akvaplan-niva avholdt vellykket velferdskurs for rognkjeks i Alta

Bruk av rognkjeks som biologisk avluser er et viktig bidrag i kampen mot lakselus. God helse og velferd for rognkjeksen er en forutsetning for at arten skal prestere som lusespiser.

Akvaplan-niva tilbyr velferdskurs for rognkjeks. Kurset er godkjent av Mattilsynet, går over 1 dag og tar for seg rognkjeks i sjøvannsfasen spesielt. I forrige uke ble velferdskurset avholdt i Alta med 20 engasjerte og begeistrede deltakere. 

Kurset bidrar til økt kunnskap om rognkjeks som art i oppdrett, og har fokus på driftsrelatert tilrettelegging og oppfølging. Kurset retter seg først og fremst mot driftspersonell som har daglig tilsyn og stell av fisk. Akvaplan-niva tilbyr også bedriftsinterne kurs og kan tilrettelegge for gjennomføring av kurs i nærheten av oppdretter ved behov. 

Akvaplan-niva sin kompetanse er basert på erfaring fra egen oppdrett av rognkjeks samt forskningsaktivitet tilknyttet bruk av rognkjeks på merdnivå. 

Kursets innhold:
Del 1: Dyrevelferd – generelle prinsipper
Del 2: Rognkjeks – biologi, anatomi, adferd og stress
Del 3: Regelverk og internkontroll
Del 4: Produksjon av rognkjeks
Del 5: Transport og mottak
Del 6: Sjøfasen
Del 7: Helse

Spørsmål tilknyttet kurs kan rettes til Akvaplan-niva ved Karin Bloch-Hansen kbh@akvaplan.niva.no.

Foto: Lars Olav Sparboe