Gå til innhold
Stillingsannonse – HR rådgiver

Har du lyst å være med oss å videreutvikle en spennende og innovativ FoU bedrift som jobber med miljø og bærekraft? Vår målsetting er å være en konkurransedyktig organisasjon som tiltrekker oss de beste kunnskapsmedarbeiderne som i fellesskap sikrer ytterligere vekst og innovasjon på våre ledende markedsområder. Vi vil derfor styrke stabs- og støtteenheten vår med en mulighetsorientert HR rådgiver som vil ha som primæroppgave å gi operativ lederstøtte innenfor sentrale HR prosesser.

Full stillingsannonsen

Andre sider