Gå til innhold
Oseanografi
Image: Akvaplan-niva

Vi simulerer utslipp og spredning i vannmassene. Utslippet kan være hva som helst som driver med strømmene. For kjemikalier kan vi simulere kjemiske prosesser som fører til nedbrytning av et kjemikalie eller f.eks. forbruk av oksygen i vannmassene. Andre stoffer synker gjennom vannmassene, og vi kan simulere spredning av disse og hvor de deponerer på bunn. Når det gjelder avfall fra oppdrettsanlegg som synker og deponeres på havbunnen, har vi utviklet en modell som simulerer spredning i vannmassene og bunndeponering av avfallet.

Vi tilbyr også modeller som simulerer effekter av f.eks. mudring eller utbygginger i strandkanten som medfører spredning av sedimenter i vannet. Bygging av bruer eller utfyllinger i sjøen vil forandre strøm-mønsteret. Våre simuleringsverktøy egner seg også meget godt til undersøkelser av dette.

Vi tilbyr også bølgemodellering. Bølgehøyde vil variere fra område til område og avhenge av vindforhold, avstand til land i ulike retninger (strøklengde), og i hvor stor grad området er skjermet mot bølger fra havområdene utenfor.

  • Strømmålinger
  • Strømmodellering
  • Bølgemodellering
  • Utslippsmodellering
  • Bærekraftsmodellering