Gå til innhold

Miljøpåvirkningene som er fokus for våre forskningsprosjekt omfatter først og fremst klimaendringer, ulike miljøgifter inkludert olje og petroleumsprodukter, havforsuring og plast.

Vi studerer transport, opptak (mekanismer for bioakkumulering og biomagnifisering) og effekter av miljøgifter i akvatiske økosystemer. Våre forskere jobber både i felt og i laboratoriet med eksperimentelle studier. I mange av våre prosjekter kombinerer vi ekspertise fra ulike fagområder (f.eks. biologi/økologi, fysiologi, kjemi, oseanografi) for å skape en helhetlig forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor. Relasjoner mellom klimaendringer og forurensningsdynamikk er en viktig problemstilling som er sentral for å løse fremtidens utfordringer.

Våre forskningsresultater benyttes i nasjonale og internasjonale overvåkingsprogram, i arbeidet med forvaltningsplaner, samt inn mot internasjonale miljøkonvensjoner.

  • Persistente organiske miljøgifter
  • Olje og petroleumsprodukter
  • Nye miljøgifter
  • Havforsuring
  • Plast