Gå til innhold
Klima og økosystem
Lithodes maia. Photo: Pernilla Carlsson

Akvaplan-nivas klimaforskning fokuserer på å forstå hvordan ulike arter og populasjoner reagerer på lokale og storskala klimaendringer.

Grunnleggende studier av biodiversitet og økosystem-struktur og funksjon er viktige for forståelsen av samspill mellom fysisk miljø og økosystemer og sentrale for å kunne forstå effekter av menneskelig aktivitet.

Vår forskningsinnsats fokuserer hovedsakelig på arktiske marine bentiske samfunn, men inkluderer også overliggende pelagiske og is-assosierte systemer, samt sedimentets biogeokjemi. Marine alger er viktige indikatorer i flere av våre forskningsprosjekter.

Akvaplan-niva har etablert flere tidsserier for benthisk samfunnsstruktur på flere sentrale steder langs norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard.

Akvaplan-niva tilbyr konsulenttjenester og anvendt økosystemforskning til et bredt spekter av næringer, inkludert energiprodusenter og akvakultur, samt kommuner og miljøregulerende myndigheter.

  • Biodiversitet
  • Samfunnsstruktur
  • Økosystemfunksjon
  • Primær produksjon
  • Næringskjeder
  • Sediment geokjemi
  • Sklerokronologi