Gå til innhold
Akvakultur
Photo: Akvaplan-niva/ Lars Olav Sparboe

Vi leverer nærings- og forvaltningsrettet forskning innenfor utviklingsbiologi hos arter i oppdrett, forbedrede produksjonsregimer og nye oppdrettsmetoder.

Vi arbeider for å være i forskningsfront innen akvakultur samtidig som vi jobber tett med næringen for å løse praktiske produksjons-utfordringer. Vi bidrar til at oppdrettsnæringen nasjonalt og internasjonalt har tilgang på oppdaterte kunnskap for lønnsom og bærekraftig produksjon.

  • Utviklingsbiologi
  • Vekstfysiologi
  • Forbedrede produksjonsregimer
  • Nye og forbedrede oppdrettsmetoder