Gå til innhold

For å sikre en raskere og mer effektiv behandling av inngående fakturaer har Akvaplan-niva innført elektronisk fakturabehandling.

Vi er registrert i ELMA-registeret, og kan ta imot EHF- faktura (Elektronisk Handelsformat).

Den elektroniske adressen som skal benyttes ved innsending av EHF fakturaer, er vårt organisasjonsnummer: 937 375 158

Dersom dere ikke har mulighet å sende EHF faktura, ber vi om at følgende e-postadresse benyttes ved forsendelse av faktura: fakturamottak@akvaplan.niva.no

Faktura må sendes i PDF format, og det kan kun være en faktura / en kreditnota pr PDF. Fakturaer og kreditnotaer skal adresseres:

Akvaplan-niva AS
Fram Centre,
Postbox 6606,
Stakkevollan,
9296 Tromsø

Krav til merking av faktura

Utover kravene om salgsdokumentasjon ihht bokføringsloven må alle fakturaer inneholde følgende:

  • «Deres ref» feltet må inneholde navnet på personen hos oss som har bestilt varen / tjenesten.
  • Faktura og eventuelle underbilag skal ikke stiftes sammen – benytt binders ved behov.
  • Skriften på fakturaen må være tydelig

Vår betalingsfrist er på minimum 15 dager på alle fakturaer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kirsti Isaksen, økonomisjef (kis@akvaplan.niva.no).