Gå til innhold
Kjemiske analyser

Akvaplan-niva er en totalleverandør av akkrediterte kjemiske analyser (NS-EN ISO-IEC 17025), og tilbyr analyse og veiledning innen miljø, akvakultur, fiskeri, biologisk materiale/næringsmidler/fôr og petroleum.

Vi har et stort spekter av analyseinstrumenter, som er tilpasset alt fra rutineoppdrag til forskningsprosjekter. Analysemetodene kan optimaliseres i dialog med kunden, og vi kan også bistå ved vurdering av resultatene.

Oversikt over et utvalg av laboratoriets egne analyser er vist nedenfor. I tillegg utfører vi en rekke ikke-akkrediterte analyser, blant annet Fettsyresammensetning (biota/sediment) og diverse fysisk-kjemiske analyser av råolje og petroleumsprodukter.

 

ParameterMatrixAccreditedDeteksjonsgrenseMetodereferanse
TS/Dry matterSedimentNANS 4764  (1980)
TOM/Total Organic MatterSedimentNAInternal method based on NS 4764 (1980)
TOCSedimentNANDIR-detection. Internal method based on

DIN 19539:2016

Total NSediment0,05 mg/g TSInternal method based on NS-EN 16168:2012
THC/Total HydrocarbonsSediment1 mg/kg TSAccelerated Solvent Extraction, GC-fid
PAHSediment

Biota

0,05-1,3 mg/kg TS

0,2–7 mg/kg

Accelerated Solvent Extraction, GCMSD

Saponification, extraction, GCMSD

EOM (lipids)Biota0,2 wt%Folch, gravimetry
Hg/MercuryBiota0,37 µg/kgDMA-80 / EPA 7473
Grain size distributionSediment/soilNA
Density, API gravityCrude oil/petroleum productsNAMethod based on ASTM D5002:16

ASTM D4052:16

Digital densitometer

Andre sider