Gå til innhold
FISK
Photo: Akvaplan-niva/ Lars Olav Sparboe

FISK er godkjent forsøksdyravdeling (avdeling nr. 160) og har konsesjon for >40 marine arter (TT 0044 og TT 0323). Stasjonen tilbyr drift- og infrastrukturtjenester innen alt fra stamfiskhold til fullskala yngelproduksjon av marin fisk, eksperimentell forsøksvirksomhet innen akvakultur, økologi og økotoksikologi.

  • Fleksible løsninger tilpasset ethvert behov (karstørrelse, vanngjennomstrømming, lysregime, osv.)
  • Egen økotoksenhet designet for eksponeringsforsøk
  • Driftspersonell med høy kompetanse og lang erfaring

Andre sider