Gå til innhold
Forskningslaboratorier

Våre forskningslaboratorier benyttes til et vidt spekter av prøveopparbeiding og analyser innen våre FoU og rådgivningsområder (økotoksikologi, økologi, overvåkning, osv.). I tillegg til basisutstyr så inkluderer vår laboratorieinfrastruktur bl.a. ultrasentrifuge, UV og fluorescens spektrometre for mikroplater og kyvette, luper (inkludert fluorescenslupe) og mikroskoper med kamerautstyr, homogeniseringsutstyr, ultralydbad, zoo skanner, partikkelteller, frysetørrer, glødeovn, varmeskap og klimakabinetter og vannfiltreringsutstyr.

Andre sider