Gå til innhold
Bentisk analyse
Photo: Akvaplan-niva/Knut G. Forberg

Vårt bentoslaboratorium tilbyr akkrediterte (NS-EN ISO-IEC 17025) tjenester innen opparbeiding, identifisering og faglig fortolkning av bunndyrsprøver knyttet til miljøundersøkelser og miljøovervåking, både offshore (petroleumsvirksomhet) og i kystnære områder (oppdrett, havnebasseng, utslippsområder o.l.).

  • Sortering og artsidentifisering av marin bløtbunnsfauna
  • Biologisk undersøkelse av hardbunnsflora og –fauna i
  • Vurdering av miljøforhold
    • i fjorder og kystfarvann
    • ved marine matfiskanlegg
    • ved petroleumsvirksomhet til havs

Andre sider