Gå til innhold

Akkrediteringer

Akvaplan-niva er akkreditert av Norsk akkreditering iht. laboratoriestandarden NS-EN ISO 17025 med registreringsnummer TEST 079 og inspeksjonsstandarden NS-EN ISO 17020 med registreringsnummer INSP 013.

Vi utfører følgende oppdrag etter akkrediterte metoder.

Oppdrag innen miljøovervåking og analysetjenester:

 • Miljøovervåking av akvakulturanlegg: B-, C-, ASC- og C-/ASC-undersøkelser
 • Miljøovervåking offshore
 • Resipientundersøkelser
 • Miljøkartlegging
 • Kvantitative og semikvantitative undersøkelser av littoral og sublittoral hardbunn
 • Prøvetaking av bløtbunn
 • Prøvetaking av miljøgifter
 • Sortering og identifisering av marine bløtbunnsprøver
 • Vurdering og fortolkning av data
 • Oppdrag innen kjemiske analyser
 • Miljøgifter i sedimenter og biologisk materiale
 • Kornstørrelse (Infiltrasjonsanlegg)
 • Fysikalsk/ kjemiske målinger i olje

Oppdrag innen tekniske inspeksjoner

 • Anleggssertifikat
 • Lokalitetsundersøkelse

Sertifiseringer

Akvaplan-nivas styringssystem for kvalitet er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001.

Vi er prekvalifisert i leverandørdatabasen EPIM JQS i henhold til den internasjonale kategoristandarden UNSPSC for tjenesteleveranser til operatørene på norsk sokkel.