Facilities Design and Planning

Акваплан-нива в действии

 <span>Фото Akvaplan-niva</span>
Image by Akvaplan-niva

Дополнительная информация

Reinhold Fieler
ref@akvaplan.niva.no
Tromsø, Norway

Статьи и отчеты

Feasibility study for establishing marine fish hatchery and fish farm plant in the arabian gulf.

Akvaplan-niva and MacAllister Elliott & Partners Ltd. (2011)

Client: Kuwait Institute for Scientific Research

Utarbeidelse av reguleringsplan og søknad om uttak av vann fra Storelvvassdraget, Senja.

Akvaplan-niva, Acona Technopole og Norconsult (2011)

Kunde: Salmar Nord