Forskning og innovasjon

Akvaplan-niva arbeider i tverrfaglige forskningsprogram for å løse dagens og fremtidens utfordringer innen akvakultur og miljø.

Resultater og forskningsfunn formidles i internasjonale vitenskapelige journaler og på relevante konferanser. Akvaplan-niva administrerer nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, bistår i utformingen av forskningsprogram og i utvikling av forskningskonsortium. Våre forskningsaktiviteter inkluderer rutinemessig oppfølging av doktorgrad og master studenter og utvikling av unge forskere. Syv av våre ansatte har bistillinger ved norske og utenlandske universitet, og like mange bidrar i undervisning på universiteter og høyskoler.

Akvaplan-niva disponerer egne laboratorier for analyser og identifisering av vannorganismer, og har et eget laboratorium for økotoksikologiske eksperimenter. Videre eier selskapet moderne land- og sjøbaserte anlegg for utprøving av nye oppdrettsmetoder for både yngel og matfisk.