Offentlig sektor miljøtjenester

Akvaplan-niva tilbyr tjenester innen miljøovervåking, vurderinger, opprydding og obligatorisk samsvar for offentlig sektor på alle nivåer.

Vi tilbyr et stort omfang av praktiske og kostnadseffektive løsninger for dagens miljøutfordringer. Prosjektporteføljen vår inneholder blant annet havneopprydding, veibygging, mottakerundersøkelser og planer for etterlevelse av EUs vanndirektiv. Våre spesialisert er oppdatert på den siste teknologiske og vitenskapelige utviklingen for å gi resultater og råd som møter de høyeste kvalitetsstandarder.