Industri og miljø

Akvaplan-niva har omfattende erfaring fra rådgivning knyttet til miljøutfordringer for privat og offentlig sektor.

Selskapet utfører miljørisikoanalyser, konsekvensutredninger og utvikler overvåkingsprogram. Videre gjør vi analyser, beredskapsplaner og opprydding tilpasset prosjektets omgivelser. Vi gir råd om tekniske miljøløsninger for avfallshåndtering, utslipp, rensetiltak med fokus på hvordan økologisk fotspor kan minimaliseres.