•  
  • I forbindelse med oppgradering av hovedseilingsleden inn til Tromsø fjernet boreriggen "Vestbor" en grunne i Rystraumen utenfor Tromsø. Dette området innehar verneverdige naturverdier, og Akvaplan-niva overvåket aktivitetens påvirkning av det marine miljøet, og har kartlagt gjenetablering av tareskogen i området som ble påvirket Image av Nina Mari Jørgensen
  •  

Løsninger

Akvaplan-niva utfører forskning og rådgivning innen akvakultur og arktisk miljø for forskningsinstitusjoner, offentlig sektor, organisasjoner og næringsliv. Vårt mål er å levere samfunnsnyttig miljøkunnskap. Akvaplan-niva kombinerer forskning med praktisk erfaring for å tilby våre kunder gode og kostnadseffektive miljøløsninger.

Vi oppfordrer deg til å studere våre tilbud utformet for din bransje, og til å kontakte oss direkte for å diskutere spesifikke problemstillinger og ønsker:
Forskning og innovasjon
Vi utfører grunnforskning, anvendt forskning, teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til bedre kunnskap om akvakultur og det arktiske miljøet.
Lære mer.
Industri og miljø
Vi bistår tiltakshavere med å imøtekomme de forventninger som stilles til miljøoptimale tekniske løsninger, til bærekraftig ressursutnyttelse og til bærekraftige aktiviteter. I tillegg gir vi råd til hvordan myndigheters krav kan oppfylles, både under anleggsfasen og i normal drift. Vi bistår også i planlegging av beredskap som må være på plass dersom noe uventet skulle inntreffe.
Lære mer.
Akvakultur tjenester
Vi hjelper din virksomhet å utvikle seg i en kompleks verden der markedet, risikoen og mulighetene er i konstant endring.
Lære mer.
Offentlig sektor miljø tjenester
Vi tilbyr praktiske løsninger for lokale, regionale og nasjonale myndigheter for at de skal ha best mulig kunnskapsgrunnlag for å treffe sine beslutninger innen ulike ansvarsområder.
Lære mer.