Nyheter og arrangementer

Nyheter etter kategory:


Ledige stillinger:

Direktør akvakultur
Lagt inn 12/11/2018
I og rundt vår bransje

Bærekraftig forvaltning av havet

Lagt inn 22/02/2012 • Nyhetskategorier: I fokusDen europeiske unionen har etablert en integrert maritim politikk for å rette fokus mot den voksende betydningen av maritim virksomhet og de potensielt økte negative innvirkninger det kan ha på miljøet. Akvaplan-niva leder et program som vil skape et system for modellering av integrerte økosystembaserte konsekvensutredninger og som vil forbedre det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av Europas subarktiske til arktiske hav. Dette modelleringssystemet, kjent som SYMBIOSES, er utformet for å utføre realistiske simuleringer ved å undersøke mulige utfall av forskjellige kombinasjoner av maritim virksomhet. SYMBIOSES vil i utgangspunktet undersøke virkningene av fiskeri- og petroleumsindustrien på fisk- og planktonsamfunn.

Arktis er et område som er rikt på naturressurser og som dermed opplever en betydelig økning i sjøbaserte aktiviteter relatert til skipstrafikk, offshore energi, turisme, kystutvikling, fiskeri og akvakultur. Denne ekspansjonen nordover er delvis på grunn av nye funn av naturressurser, men også forbedret tilgang på sjøruter og ny tilgjengelig infrastruktur i regionen. En del av den europeiske unions maritime strategi er å integrere marine- og maritime fagområder for å øke kunnskapen om bærekraftig vekst av sjøbaserte aktiviteter, og spesielt for å forene sjøbaserte aktiviteter med miljømessig bærekraft.

SYMBIOSES er en beslutnings støtte system som er utviklet av et konsortium av 15 europeiske partnere fra forskningsinstitusjoner, universiteter og private foretak. Det er i utgangspunktet blitt utviklet og testet i subarktiske til arktiske strøk av Lofoten/Barentshavet. Lofoten/Barentshavet regionen er rik på petroleumsressurser og er også karakterisert som et nøkkelområde for gyting hos flere nordatlantiske kommersielle fiskearter. Dette integrerte modelleringssystemet skal bygges ikke bare for å forbedre miljømessige konsekvensutredninger, men også for å gi et rammeverk for å syntetisere og organisere ervervet tilgjengelig kunnskapen og forbedre identifikasjon av kunnskapshull for ytterligere vitenskapelig forskning.

Systemet omfatter en fysisk modell som simulerer oseanografiske særtrekk i en gitt region, biologiske modeller som simulerer distribusjon og virkemåten til livet i ulike stadier av viktige kommersielle fiskearter, dyreplankton og fytoplankton, en modell for simulering av transport av petroleum komponenter og modeller til å forutsi effekten av petroleum komponenter på fisk og deres byttedyr. Systemet genererer en rekke effekter fra vannstrøms felt til distribusjon av plankton til toksikologiske sluttpunkt og effekter, til fiskeri parametere. Resultatene blir presentert ved hjelp av lett forståelig numerisk og visuell presentasjonsverktøy, inkludert presentasjonen av prediksjonsusikkerhet.

System applikasjonene inkluderer:

  • Spatial/temporal planlegging og risikoreduksjon
  • Sammenligning av kombinasjoner knyttet til sjøbaserte aktiviteter
  • Evaluering av ulike alternativer for bærekraftig forvaltning for individuelle maritime aktører

Utviklingen av SYMBIOSES er finansiert gjennom et stor offentlig-privat partnerskap mellom Forskningsrådet og syv internasjonale oljeselskap. Den første versjonen av SYMBIOSES vil være tilgjengelig i slutten av 2014, med planer om en påfølgende utvidet søknad til andre maritime områder og programmer.

SYMBIOSES vil være en viktig støtte for en integrert marin politisk beslutningsprosessen ved å forbedre forutsigbarheten til marine økosystemers respons på en kombinasjon av naturlige og menneskeskapte faktorer, slik at ulike handlinger for bærekraftig forvaltning evalueres.

Følg denne linken for å lære mer om våre tjenester koblet til teknologi og innovasjon: http://www.akvaplan.niva.no/no/marine/technology_and_innovation/

More News

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: Nyheter

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: I fokus

Fiskeridirektoratets miljøpris til Akvaplan-niva

Lagt inn 26/08/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Ingen innsikt uten oversikt

Lagt inn 26/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva og NIVA workshop om Mikroplast

Lagt inn 11/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Lenge leve muslingen

Lagt inn 08/06/2015 • Nyhetskategorier: Nyheter

Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Lagt inn 07/05/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva 30års jubileumsseminar

Lagt inn 26/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva AS har solgt Senja Akvakultursenter AS til Lerøy Aurora AS

Lagt inn 10/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

New taxonomic guide to the Arctic calcareous tubeworms

Lagt inn 15/12/2014 • Nyhetskategorier: Nyheter