Nyheter og arrangementer

Nyheter etter kategory:


Ledige stillinger:

Direktør akvakultur
Lagt inn 12/11/2018
I og rundt vår bransje

Beskyttelse av ålegras – viktig habitat for torskeyngel

Lagt inn 21/08/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Eelgrass in Balsfjord<br><span>Image by Trond Ivarjord</span>

I løpet av sommeren har forskere fra Akvaplan-niva vært på feltarbeid for å forske på ålegrasenger, med spesielt fokus på deres rolle og funksjon i økosystemet som oppvekstområde for småfisk.  Ålegras er en karplante som dekker mudder og leire på havbunnen, og tjener som viktig habitat for yngel av blant annet kysttorsk. ‘Vi undersøkte fiskesamfunnene og hvordan de bruker vegetasjonen. Vi ble under kartleggingen i 2008-2011 overrasket over å finne så store mengder ålegras så langt nord som 70 grader ” sier prosjektleder Nina Mari Jørgensen, marinbiolog ved Akvaplan-niva. Prosjektet, som hører til under Framsenterets flaggskip «Effekter av klimaendringer på ford-og kystøkosystemer i nord» har tittel: Habitat structure and ecosystem function of eel grass (Zostera marina) meadows in the High North in relation to human traditional use and exploitation. Det er gjennomført i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning, Havforskningen, Universitetet i Tromsø, Norut og University of Groningen (Nederland). Når det er ferdig, vil det forbedre forståelsen av rollen til ålegras som et viktig kystmarint habitat i Nord-Norge.
Reduksjon i ålegras habitatet, forårsaket av blant annet menneskelige aktiviteter som utbygging i kystsonen, er et globalt problem. Det nasjonale programmet for kartlegging av marint biologisk mangfold forsøker å hindre dette gjennom å kartlegge, verdivurdere og kartfeste forekomstene og tilgjengeligjøre kartene for planleggerne i kommunene langs kysten. Akvaplan-niva deltar i dette nasjonale programmet og er ansvarlig for de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark. ‘Gjennom å sørge for fortsatt livskraftige ålegras habitater i Norge,  kan vi opprettholde gode betingelser for vekst og overlevelse av kyst torsk og andre fiskebestander’ sier Jørgensen.
Følg denne linken for å lære mer om Akvaplan-niva-tjenester som er koblet til biologisk mangfold overvåking & beskyttelse http://www.akvaplan.niva.no/no/coastal_freshwater/biodiversity_monitoring_protection.

More News

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: Nyheter

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: I fokus

Fiskeridirektoratets miljøpris til Akvaplan-niva

Lagt inn 26/08/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Ingen innsikt uten oversikt

Lagt inn 26/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva og NIVA workshop om Mikroplast

Lagt inn 11/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Lenge leve muslingen

Lagt inn 08/06/2015 • Nyhetskategorier: Nyheter

Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Lagt inn 07/05/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva 30års jubileumsseminar

Lagt inn 26/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva AS har solgt Senja Akvakultursenter AS til Lerøy Aurora AS

Lagt inn 10/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

New taxonomic guide to the Arctic calcareous tubeworms

Lagt inn 15/12/2014 • Nyhetskategorier: Nyheter