Nyheter og arrangementer

Nyheter etter kategory:


Ledige stillinger:

Direktør akvakultur
Lagt inn 12/11/2018
I og rundt vår bransje

Miljøforvaltning av kystnære sjøresipienter

Lagt inn 18/04/2012 • Nyhetskategorier: I fokus


Tang- og tarebelte i Tromsøs kystnære havområder ved siden av et vannrenseanlegg. <br><span>Image by Barbara Vögele</span>

Akvaplan-niva gjennomfører i vår og sommer en omfattende miljøovervåking i de marine resipientene for kommunale utslipp fra Tromsø by. I henhold til EUs avløpsdirektiv skal utslippene sekundærrenses dersom det går mer enn 10 000 pe (personekvivalenter) til sjø (unntatt elvemunning), med mindre det kan dokumenteres at resipienten kan klassifiseres til "mindre følsom". http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/glossary_en.htm#domwaste.

Da vil kravet være minimum primærrensing/passende rensing. Kommunen har på bakgrunn av Akvaplan-nivas resultater fra en omfattende grunnlagsundersøkelse i 2001-2002 fått innvilget unntak fra sekundærrensekravet, med krav om 4 årige miljøovervåkinger i henhold til avløpsforskriften. Resultatene fra den første Akvaplan-niva overvåkingen (2007-2008) etter vedtaket viste uforandret til bedre miljøtilstand for alle undersøkte parametere. Klassifiseringen "mindre følsom" ble derfor fortsatt gjeldende for resipientene rundt Tromsø by. Den forestående miljøovervåkingen, som er den andre i rekken, inkluderer undersøkelser av bløtbunnsamfunn, strandsone, organisk karbon i sedimenter, miljøgifter i sediment og biota, samt sjøvannskvalitet (næringssalter og tarmbakterier).

Følg denne linken for å lære mer om våre tjenester koblet til vann kvalitetsstyring: http://www.akvaplan.niva.no/en/coastal_freshwater/environmental_quality_management/

More News

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: Nyheter

Lagt inn 16/03/2017 • Nyhetskategorier: I fokus

Fiskeridirektoratets miljøpris til Akvaplan-niva

Lagt inn 26/08/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Ingen innsikt uten oversikt

Lagt inn 26/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva og NIVA workshop om Mikroplast

Lagt inn 11/06/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Lenge leve muslingen

Lagt inn 08/06/2015 • Nyhetskategorier: Nyheter

Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Lagt inn 07/05/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva 30års jubileumsseminar

Lagt inn 26/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

Akvaplan-niva AS har solgt Senja Akvakultursenter AS til Lerøy Aurora AS

Lagt inn 10/03/2015 • Nyhetskategorier: I fokus

New taxonomic guide to the Arctic calcareous tubeworms

Lagt inn 15/12/2014 • Nyhetskategorier: Nyheter